Υλοποίηση παραμετροποίησης διαδικτυακής πλατφόρμας για την υποστήριξη του μαθήματος "Ψηφιακά συστήματα" με χρήση Wordpress CMS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Υλοποίηση παραμετροποίησης διαδικτυακής πλατφόρμας για την υποστήριξη του μαθήματος "Ψηφιακά συστήματα" με χρήση Wordpress CMS

Παλιανόπουλος, Ιωάννης

Το πρώτο μέρος αποτελείται καθαρά από αυτήν εργασία, με θεωρητικές και εργαστηριακές σημειωσεις. Έγινε μια προσπάθεια θεωρητικής προσέγγισης σε θέματα που αφορούν την ψηφιακή σχεδίαση, αλλά ταυτόχρονα, και πειραματικής, με τη συγγραφή δώδεκα εργαστηριακών ασκήσεων με ενδεικτικές απαντήσεις. Κάθε εργαστηριακή άσκηση περιλαμβάνει την εκφώνηση, τα παραδοτέα, τους στόχους που αυτή προσδοκά, καθώς και μια ενδεικτική λύση. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από μια διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης. Είναι εγκατεστημένη, προς το παρόν, σε server, του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και περιέχει για κάθε ενότητα την αντίστοιχη θεωρία, ενδεικτικές λύσεις για τις εργαστηριακές ασκήσεις, online τεστ κλειστού τύπου, χρήσιμες συνδέσεις σχετικά με το μάθημα και προτεινόμενες άλυτες ασκήσεις

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδίκτυο στην εκπαίδευση
Ψηφιακή τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.