Μείωση των απωλειών σε δίκτυα διανομής μέσω αλλαγής τοπολογίας του δικτύου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μείωση των απωλειών σε δίκτυα διανομής μέσω αλλαγής τοπολογίας του δικτύου

Παπαδόπουλος, Χρήστος

Η συνεχής αύξηση των αναγκών και των απαιτήσεων της σύγχρονης ζωής, αναζητούν όσο το δυνατό αυξημένο επίπεδο αξιοπιστίας στην ενέργεια που καταναλώνεται, που είναι κατά κανόνα ηλεκτρική. Για αυτό χρειάζονται συστήματα ηλεκτρικής ενεργείας τα οποία είναι υπεύθυνα για την παραγωγή την διανομή και την εκμετάλλευση της. Παρατηρείται ότι οι σταθμοί παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας είναι εγκατεστημένοι πολλές φορές σε γεωγραφικά σημεία που απέχουν σημαντικά από τους μεγάλους καταναλωτές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν απώλειες ως προς την διανομή της προς αυτούς. Η εξασφαλισμένη τροφοδοσία με ηλεκτρική ενεργεία είναι μια από τις βασικές προϋποθέσεις για τη σύγχρονη ζωή . Η ελλιπής ή η διακεκομμένη τροφοδότηση μπορεί να επιφέρει τεράστιες ζημιές στην οικονομία και στην κοινωνία. Η κατασκευή και η βελτίωση των ηλεκτρικών συστημάτων απασχολεί ένα μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού, όπως και η έρευνα για την μείωση των απωλειών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.