Δημιουργία ασκήσεων στο εργαστήριο ηλεκτροτεχνίας Ι.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Δημιουργία ασκήσεων στο εργαστήριο ηλεκτροτεχνίας Ι.

Ταλιορίδης, Κωνσταντίνος

Στην αρχή της πτυχιακής εργασίας παρουσιάζεται και αναλύεται ο όρος του ηλεκτρισμού. Γίνεται μια σύντομη αναφορά στους κλάδους της επιστήμης που ασχολείται με τον ηλεκτρισμό και στις μεθόδους παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος. Λίγο παρακάτω σειρά έχουν τα ηλεκτρικά εργοστάσια, τα οποία χωρίζονται σε υδροκίνητα και θερμικίνητα. Και στις δύο περιπτωσεις οι κινητήρες μηχανής συνδέονται με τις ηλεκτρογεννήτριες που παράγουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα αποτελέσματα του ηλεκτρικύ ρεύματος μπορεί να είναι: θερμικά, μαγνητικά χημικά, φυσιολογικά φυσικά κινητικά, οπτικοακουστικά καιθεραπευτικά.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές
Κυκλώματα
Εκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.