Συγκριτική αξιολόγηση κατασκευών και μελετών υπεραγώγιμης μαγνητικής αποθήκευσης ενέργειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Συγκριτική αξιολόγηση κατασκευών και μελετών υπεραγώγιμης μαγνητικής αποθήκευσης ενέργειας

Αραμπατζής, Νικόλαος

Στην εργασία αυτή γίνεται μια παρουσίαση των συστημάτων Υπεραγώγιμης μαγνητικής αποθήκευσης ενέργειας (SMES). Στη συνέχεια γίνεται μια σύγκριση σε μια σειρά μελετών και ακαδημαϊκών αναφορών που εξετάζουν την κατασκευή και την προσομοίωση συστημάτων SMES με σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα τα οποία θα αξιοποιηθούν για μελλοντικές κατασκευές αυτών των συστημάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ενεργειακό πρόβλημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.