Καταγραφή και ανάλυση της ηλεκτρικής κατανάλωσης στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Καταγραφή και ανάλυση της ηλεκτρικής κατανάλωσης στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Σιλίρης, Χαρίσιος

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους του Τ.Ε.Ι. της Δυτικής Μακεδονίας. Έχουν καταγραφεί και επεξεργαστεί οι μετρήσεις της ενέργειας που κατανάλωσε το ίδρυμα από το έτος 2010 έως και το 2013 και έχουν αποτυπωθεί σε διάφορα διαγράμματα και ραβδογράμματα. Επίσης έγινε μελέτη για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο χώρο του Τ.Ε.Ι. και ακολούθησε η οικονομοτεχνική ανάλυση της εγκατάστασης αυτής. Ακολουθεί η συνολική κατανάλωση ενέργειας ανά έτος και ανά εργάσιμων και μη εργάσιμων ημερών λειτουργίας του ΤΕΙ με την προσθήκη διαγράμματος υψηλής και χαμηλής ζήτησης. Για να έχουμε πλήρη εικόνα της ηλεκτρικής κατανάλωσης στο ΤΕΙ κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιαστεί σε διαγράμματα η μεταβολή της ισχύος για ένα έτος. Αφού διερευνήσαμε την ηλεκτρική κατανάλωση, παρουσιάσαμε πίνακες στους οποίους εμφαίνονται οι συγκρίσιμες τιμές ενέργειας παραγωγής από την εγκατάσταση των 20, 50 και 80kWp φωτοβολταϊκών με την καταναλώμενη ενέργεια του ΤΕΙ.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομοτεχνικές μελέτες
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.