Εγχειρίδιο εξοικονόμησης ενέργειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Εγχειρίδιο εξοικονόμησης ενέργειας

Τσίντζηρας, Δημήτριος - Διονύσιος

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διατύπωση μιας σειράς προτάσεων και αποδεδειγμένων καλών πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο θα επισημανθούν οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας με έμφαση στον κτιριακό τομέα και τη βιομηχανία. Η πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε θεματικές ενότητες για κάθε έναν από τους τομείς στους οποίους μπορούν να εφαρμοστούν οι διάφορες πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας, στις οποίες θα παρουσιάζονται εκτενέστερα τα προγράμματα, οι πρωτοβουλίες και οι εφαρμογές που αφορούν στην ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων και στην περαιτέρω αύξηση των ενεργειακών αποδόσεων κάθε επιμέρους τομέα.

Thesis
NonPeerReviewed

Θέρμανση και κλιματισμός
Ενέργεια και ενεργειακοί πόροι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.