Δημιουργία ηλεκτρονικού παρουσιολογίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Δημιουργία ηλεκτρονικού παρουσιολογίου

Φιλιππίδης, Σταύρος

Η παρούσα πτυχιακή πραγματεύεται τη δημιουργία (κατασκευή και προγραμματισμό) ηλεκτρονικού παρουσιολογίου. Μια δέσμη laser από ένα barcode reader θα ‘διαβάζει’ το barcode που βρίσκεται αναγραφόμενο πάνω στο πάσο του εκάστοτε σπουδαστή και ένας υπολογιστής (raspberry pi) θα ενημερώνει μια βάση δεδομένων για την προσέλευση του σπουδαστή. Για τον προγραμματισμό της συγκεκριμένης κατασκευής έχει χρησιμοποιηθεί γλώσσα java και για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων έχει χρησιμοποιηθεί γλώσσα SQL . Στην συνέχεια υπάρχει αναλυτική περιγραφή για κάθε βήμα ξεχωριστά.

Thesis
NonPeerReviewed

Βάσεις δεδομένων
Ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές
Διαδίκτυο στην εκπαίδευση
Προστασία ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.