Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: φωτοβολταϊκά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: φωτοβολταϊκά

Λιαπόπουλος, Βασίλειος

Τα ηλιακά φωτοβολταικά στοιχεία, γνωστά ως φωτοβολταικά ή Φ/Β αποτελούν μια προσέγγιση υψηλής τεχνολογίας για την άμεση μετατροπή του ηλιακού φωτός σε ενέργεια. Ο όρος ‘’φωτο’’ προέρχεται από το φως το δε ‘’βολτ’’ οφείλεται στον Allesantro Volta (1745-1827),έναν πρωτοπόρο στη μελέτη του ηλεκτρισμού .Έτσι φωτοβολταικό στη κυριολεξία σημαίνει φωτοηλεκτρικό. Εννοιολογικά στην απλούστερη της μορφή μια Φ/Β διάταξη είναι μια ηλιακά τροφοδοτούμενη μπαταρία, όπου το μόνο αναλώσιμο φως είναι το φως που τη τροφοδοτεί. Δεν υπάρχουν κινούμενα μέρη, η λειτουργία είναι φιλική προς το περιβάλλον και αν η διάταξη προστατεύεται σωστά από την επίδραση του περιβάλλοντος ,κανένα τμήμα δεν υφίσταται φθορά. Επειδή το φως του ηλίου είναι διαθέσιμο παντού ,οι φωτοβολταϊκές διατάξεις έχουν πολλά πρόσθετα οφέλη που τις καθιστούν εφαρμόσιμες και αποδεκτές από όλους τους κατοίκους του πλανήτη. Τα Φ/Β είναι πολύ-συναρτησιακά οπότε η ηλεκτροπαραγωγή τους μπορεί τυπικά να προσαρμοστεί σε κάθε εφαρμογή από καταναλωτική χρήση χαμηλής ισχύος-ρολόγια μικρούς υπολογιστές χειρός και φορτιστές μικρών μπαταριών-μέχρι σημαντικές ενεργειακές απαιτήσεις, όπως η ηλεκτροπαραγωγή σε κεντρικούς σταθμούς των επιχειρήσεων ηλεκτρισμού. Επιπλέον, στα φωτοβολταϊκά συστήματα προσαρμόζονται εύκολα τυχόν προσθήκες ισχύος σε αντίθεση με τις πιο συμβατικές μεθόδους ,όπως αυτές των ορυκτών ή των πυρηνικών καυσίμων οι οποίες απαιτούν εγκαταστάσεις πολλών MWatt για να είναι οικονομικά εφικτές.

Thesis
NonPeerReviewed

Ενέργεια και ενεργειακοί πόροι
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.