Ανάπτυξη και οργάνωση του γενικού νοσοκομείο Γρεβενών ως αποκεντρωμένη υγειονομική μονάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανάπτυξη και οργάνωση του γενικού νοσοκομείο Γρεβενών ως αποκεντρωμένη υγειονομική μονάδα

Μπλανά, Σταματία

Στη θεωρητική επισκόπηση του θέματος παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, η δομή του, η πορεία του στον χρόνο και η χρησιμότητά του προς τους πολίτες. Στην ερευνητική επισκόπηση του θέματος παρουσιάζεται το Νοσοκομείο Γρεβενών ως μία επιχείρηση με τις ιδιαιτερότητές της, τις αδυναμίες της και τα προβλήματά της. Επισημαίνεται ο ορισμός της υγείας, τα βασικά χαρακτηριστικά του Νοσοκομείου και η μορφή υπηρεσιών υγείας του. Το σημερινό νοσοκομείο, ενταγμένο σε ένα σύνθετο σύστημα υγείας, υποχρεούται στην παροχή ενός διαφοροποιημένου φάσματος υπηρεσιών υγείας. Το αυξημένο κόστος, η στενότητα πόρων και η συνεχώς αυξημένη ζήτηση και απαιτήσεις για ποιότητα, επιβάλλουν την υιοθέτηση ενός συστήματος διοίκησης – διαχείρισης, αφενός για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των μεταβολών, αφετέρου για την επίτευξη των τιθέμενων στόχων. Η παρούσα βιβλιογραφική και βασιζόμενη σε πραγματικά στοιχεία ανασκόπηση επιχειρεί να κάνει μια κριτική ανάλυση της πορείας του Νοσοκομείου που προσπαθεί να επιβιώσει μέσα σε μία κλειστή και απομακρυσμένη κοινωνία όπως αυτή των Γρεβενών.

Thesis
NonPeerReviewed

Νοσοκομεία - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.