Μάρκετινγκ και γυναικεία ομορφιά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μάρκετινγκ και γυναικεία ομορφιά

Στασινοπούλου, Μιχαέλα

Στις μέρες μας το περιβάλλον για επιχειρήσεις και οργανισμούς είναι συνεχώς μεταβαλλόμενο και άκρως ανταγωνιστικό, ειδικά σε συγκυρίες βαθιάς οικονομικής κρίσης όπως για παράδειγμα αυτές που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Η λειτουργία και τα εργαλεία του μάρκετινγκ αποτελούν αδιαμφισβήτητα έναν από τους πιο σημαντικούς τρόπους για άμεση και αποτελεσματική προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα. Πέρα από τα συμβατικά αυτά εργαλεία τα τελευταία χρόνια η υιοθέτηση ηλεκτρονικών πρακτικών και στρατηγικών μάρκετινγκ δίνουν σε επιχειρήσεις και οργανισμούς άλλο ένα μέσω για την επίτευξη της στρατηγικής τους και των στόχων τους. Με τα μέσα αυτά οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να έρχονται συχνά κι άμεσα σε επαφή με το καταναλωτικό κοινό. Παρακολουθούν, έτσι, στενά τις αλλαγές και τις μεταβολές στις ανάγκες και στις επιθυμίες τους. Σημαντικότατο κομμάτι του καταναλωτικού αυτού κοινού αποτελούν φυσικά και οι γυναίκες. Η γυναικεία ομορφιά και τα προϊόντα τα οποία σχετίζονται με αυτήν αποτελούν σίγουρα μία τεράστια αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις με μεγάλο κύκλο εργασιών. Το γεγονός αυτό εκ τον πραγμάτων οδηγεί τις επιχειρήσεις να δίνουν μεγάλη βαρύτητα στον τομέα του Μάρκετινγκ και γενικότερα προωθήσεως των προϊόντων τους σε μία αγορά που χαρακτηρίζεται φυσικά από πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Η παρούσα μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση των τρόπων και των μεθόδων εφαρμογής της Στρατηγικής Μάρκετινγκ αυτών των επιχειρήσεων και των μεθόδων που χρησιμοποιούν. Επίσης θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τις έννοιες του μάρκετινγκ, της προώθησης των αγαθών, αλλά και της ικανοποίησης των καταναλωτών και ειδικότερα των γυναικών καταναλωτών. Ένας ακόμη στόχος, υπήρξε η καταγραφή των εργαλείων της σύγχρονης μορφής του διαδικτυακού μάρκετινγκ και του ρόλου που διαδραματίζει. Τέλος ασχοληθήκαμε και με κάποια παραδείγματα εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό για να δώσουμε μία καλύτερη εικόνα των μεθόδων που αυτές χρησιμοποιούν.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Γυναίκα - Κοινωνικά και ηθικά προβλήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.