Οικολογική συνείδηση και κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οικολογική συνείδηση και κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων

Ζαχαρόπουλος, Γεώργιος
Μητράκη, Αικατερίνη

Η εργασία εξετάζει την υπό τη σκοπιά της περιβαλλοντικής ευθύνης των επιχειρήσεων την κοινωνική διάσταση των περιβαλλοντικών τους αποτελεσμάτων. Πολύ συχνά ο όρος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναφέρεται στις δράσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες στοχεύουν στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Οι επιχειρήσεις ειδικά στη σημερινή εποχή είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούνται, και συνεπώς έχουν υποχρέωση να επωμίζονται την αναλογούσα ευθύνη απέναντι στη κοινωνία και το περιβάλλον. Παρουσιάζονται και αναλύονται τα οφέλη της περιβαλλοντικής διαχείρισης από τις επιχειρήσεις, τα εργαλεία άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής από τη σκοπιά της ΕΚΕ καθώς επίσης και ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες περιβαλλοντικής επίδοσης των επιχειρήσεων άμεσα συνδεδεμένοι με τους στόχους της ΕΚΕ. παρουσιάζονται 21 περιπτώσεις μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα οι οποίες ανέπτυξαν και εφήρμοσαν σχετικά προγράμματα περιβαλλοντικής δράσης στα πλαίσια της περιβαλλοντικής διάστασης της ΕΚΕ.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικολογία
Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.