Ελεγκτική και εταιρική διακυβέρνηση των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χ.Α.Α. επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ελεγκτική και εταιρική διακυβέρνηση των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χ.Α.Α. επιχειρήσεων

Δαλαμπίρας, Κωνσταντίνος

Η ελεγκτική συμβάλει στην αντιμετώπιση της πρόληψης της απάτης και στη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων μέσω των σωστών ελέγχων. Η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης στις επιχειρήσεις επηρεάζει θετικά ένα μεγάλο μέρος της εγχώριας και παγκόσμιας οικονομίας στις οποίες δραστηριοποιούνται καθώς, δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και στους άμεσα και έμμεσα ενδιαφερόμενους. Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου έγκειται στην πρόληψη και τον έγκαιρο εντοπισμό της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων που συντάσσονται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Πιο συγκεκριμένα αρχικά παρουσιάζονται κάποια στοιχεία για την Παγκοσμιοποίηση, την Ελεγκτική και τον Έλεγχο και στη συνέχεια θίγονται τα ζητήματα της Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Ελέγχου. Στο τέλος προσεγγίζεται το ζήτημα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και τον ρόλο που διαδραμάτισε στις Ελληνικές Εισηγμένες Εταιρείες, τόσο στο παρελθόν, όσο και στο παρόν.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρική διακυβέρνηση
Επιχειρήσεις - Έλεγχος
Έλεγχος, Εσωτερικός
Ελεγκτική (Λογιστική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.