Συστήματα Συναγερμού με την Χρήση PLC στο Κτήριο της Αντιρρυπαντικής του ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Συστήματα Συναγερμού με την Χρήση PLC στο Κτήριο της Αντιρρυπαντικής του ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τσικρίκας, Σωτήριος

O στόχος της διπλωματικής αυτής είναι η περιγραφή ενός συστήματος ασφαλείας στο κτήριο της Αντιρρύπανσης του Α.Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας με τη χρήση PLC.Στη συγκεκριμένη διπλωματική θα χρησιμοποιηθεί το PLC Zelio sr3b261bd καθώς και η επέκτασή του sr3xt141bd.Το συγκεκριμένο PLC είναι προγραμματισμένο σε FBD γλώσσα. Το Zelio θα διαχειρίζεται διάφορες περιφεριακές συσκευές όπως αισθητήρες κίνησης, αισθητήρες θραύσης κρυστάλλων, πληκτρολόγια καθώς και συσκευές GSM και IPcontroller.Το Zelio έχει ονομαστική τάση 24 V και μπορεί να δεχτεί πολλές επεκτάσεις. Για την κατανόηση του συστήματος ασφαλείας με τη χρήση του Zelio αρχικά κρίνουμε απαραίτητη την λεπτομερή περιγραφή της δομής του συστήματος και του εξοπλισμού που απαιτείται για την εφαρμογή.

Thesis
NonPeerReviewed

Μικροελεγκτές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.