Ανάλυση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του ελληνικού συστήματος

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Ανάλυση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του ελληνικού συστήματος

Παπαδόπουλος, Χαρίτων

Στην παρούσα εργασία αναλύεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του ελληνικού συστήματος. Θα γίνει μια εκτενή αναφορά στις μονάδες που το αποτελούν καθώς και στην ισχύ που παράγει κάθε μονάδα. Οι μετρήσεις της παρούσας εργασίας δίνονται στην σελίδα του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ). Μέσω τις επεξεργασίας των μετρήσεων προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για την συνολική ισχύ των μονάδων, την μέγιστη και την ελάχιστη παραγωγή καθώς και το ισοζύγιο παραγωγής ενέργειας, αναλόγως το είδος της μονάδας. Οι μετρήσεις αφορούν συγκεκριμένα Αεροστροβιλικές μονάδες, Λιγνιτικές μονάδες, Πετρελαϊκές μονάδες, Υδροηλεκτρικές μονάδες, Αυτοπαραγωγούς, ΑΠΕ και μικρούς αυτοπαραγωγούς. Επίσης δεν θα μπορούσαν να παραλειφθούν οι Εισαγωγές και οι Εξαγωγές ενέργειας της χώρας μας. Τέλος μετά την διεξαγωγή των κατάλληλων υπολογισμών, και την εξαγωγή κατάλληλων και χρήσιμων συμπερασμάτων μέσω γραφικών παραστάσεων, θα πραγματοποιηθεί μια σύγκριση των πραγματικών τιμών που δίνονται από τον ΔΕΣΜΗΕ με θεωρητικές τιμές πρόβλεψης της μελέτης ανάπτυξης συστήματος αναφοράς (ΜΑΣΜ).

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2014


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)