Ανάλυση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του ελληνικού συστήματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανάλυση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του ελληνικού συστήματος

Παπαδόπουλος, Χαρίτων

Στην παρούσα εργασία αναλύεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του ελληνικού συστήματος. Θα γίνει μια εκτενή αναφορά στις μονάδες που το αποτελούν καθώς και στην ισχύ που παράγει κάθε μονάδα. Οι μετρήσεις της παρούσας εργασίας δίνονται στην σελίδα του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ). Μέσω τις επεξεργασίας των μετρήσεων προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για την συνολική ισχύ των μονάδων, την μέγιστη και την ελάχιστη παραγωγή καθώς και το ισοζύγιο παραγωγής ενέργειας, αναλόγως το είδος της μονάδας. Οι μετρήσεις αφορούν συγκεκριμένα Αεροστροβιλικές μονάδες, Λιγνιτικές μονάδες, Πετρελαϊκές μονάδες, Υδροηλεκτρικές μονάδες, Αυτοπαραγωγούς, ΑΠΕ και μικρούς αυτοπαραγωγούς. Επίσης δεν θα μπορούσαν να παραλειφθούν οι Εισαγωγές και οι Εξαγωγές ενέργειας της χώρας μας. Τέλος μετά την διεξαγωγή των κατάλληλων υπολογισμών, και την εξαγωγή κατάλληλων και χρήσιμων συμπερασμάτων μέσω γραφικών παραστάσεων, θα πραγματοποιηθεί μια σύγκριση των πραγματικών τιμών που δίνονται από τον ΔΕΣΜΗΕ με θεωρητικές τιμές πρόβλεψης της μελέτης ανάπτυξης συστήματος αναφοράς (ΜΑΣΜ).

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.