Η θέση της γυναίκας στην ύφεση της οικονομικής κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η θέση της γυναίκας στην ύφεση της οικονομικής κρίσης

Μουδούρη, Σταυρούλα

Στην εργασία, γίνεται εκτενής αναφορά για την θέση της σύγχρονης γυναίκας στα πλαίσια της Οικονομικής αστάθειας που στο σύνολο της ως αρνητικό φαινόμενο, πλήττει τόσο τον ελληνικό χάρτη όσο και την παγκόσμια κοινότητα. Το πλήθος των επιπτώσεων αυτής, σε όλο το κοινωνικό σύνολο επιδρώντας μη θετικά στην ψυχολογία και στην κοινωνική συνύπαρξη μεταξύ των ατόμων. Χωρίζεται σε δύο βασικούς άξονες, όπου με βάση αυτών αναλύεται διεξοδικά η αρνητική πλευρά της οικονομικής κρίσης έχοντας αντίκτυπο την σύγχρονη γυναίκα. Ο πρώτος άξονας κάνει μια ιστορική αναδρομή για την γυναίκα του αρχαίου κόσμου μέχρι την γυναίκα της νεότερης εποχής φτάνοντας στο σήμερα. Περιγράφει την θέση της γυναίκας στο πέρασμα των αιώνων και τους ρόλους με τους οποίους καλέστηκε να αντιμετωπίσει. Με ποιους τρόπους και μηχανισμούς συναγωνίστηκε το ανδρικό φύλο για την απόκτηση των δικαιωμάτων της ως ισότιμο φύλο στα πλαίσια μιας ενοποιημένης και δημοκρατικής συνείδησης. Ο δεύτερος άξονας, περιγράφει την γυναίκα του σήμερα και πως αυτή καλείται με την σειρά της να ανταπεξέλθει στις αντίξοες συνθήκες που επιτάσσει η σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Τα προβλήματα που γεννά η παρουσία του φαινομένου της κρίσης στο γυναικείο φύλο αδρανοποιώντας την στο σύνολο της και αποδυναμώνοντας την σε μεγάλο βαθμό. Εν τέλει, στην πορεία υλοποίησης επιστημονικής έρευνας, αναλύθηκαν σε βάθος σημαντικά γεγονότα που συλλέχθηκαν, οδηγώντας σε ένα γενικό πόρισμα απότοκο αυτού τον αρνητικό αντίκτυπο της οικονομικής πτώσεως πάνω στο γυναικείο φύλο.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Γυναίκα - Επαγγελματική απασχόληση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.