Μελέτη τροφοδοσίας και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακού κέντρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μελέτη τροφοδοσίας και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακού κέντρου

Γαβριηλίδης, Θεόδωρος

Στην πτυχιακή εργασία θα μελετήσουμε τον τρόπο τροφοδοσίας ενός τηλεπικοινωνιακού κέντρου καθώς και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για να λειτουργήσει. Αρχικά θα αναφέρουμε όλα τα απαραίτητα μέρη που τον απαρτίζουν. Στην πραγματικότητα όμως κάποια από αυτά μπορεί να παραλειφθούν ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες οι οποίες καθορίζονται από πληθυσμιακά κριτήρια (πελάτες) , γεωγραφικά αλλά και μελλοντικές ανάγκες. Σε πρώτη φάση κάνουμε μελέτη σχετικά με την ζητούμενη ισχύ από χρειάζεται το τηλεπικοινωνιακό κέντρο για να λειτουργήσει. Έπειτα με βάση πάντα την ισχύ επιλέγουμε τον τύπο αλλά και το μέγεθος του εξοπλισμού. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε. •Υποσταθμός μέσης τάσης. Εδώ αναφέρουμε και τους γενικούς πίνακες διανομής χαμηλής τάσης που θα τροφοδοτήσουν τον εξοπλισμό. •Ανορθωτικό συγκρότημα. Η τροφοδοσία όλων των τηλεπικοινωνιακών φορτίων γίνεται με συνεχή τάση DC. •Συστοιχίες συσσωρευτών. Οι Σ/Σ υποστηρίζουν τα τηλεπικοινωνιακά φορτία σε περίπτωση διακοπής ή ανομοιομορφίας του δικτύου και πριν εκκινήσει (αν υπάρχει εγκαταστημένο) το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. •Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Το ΕΗΖ αναλαμβάνει την τροφοδοσία του Τ/Κ όταν υπάρχει διακοπή ή ανομοιομορφία στο δίκτυο. •UPS. Αυτά παρέχουν τροφοδοσία σε περίπτωση διακοπής σε ελάχιστα μηχανήματα που λειτουργούν με εναλλασσόμενη τάση AC αλλά κυρίως σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. •Ξηραντές πεπιεσμένου αέρα. Τα ΞΠΑ παρέχουν συνεχώς ξηρό αέρα στα τηλεπικοινωνιακά καλώδια ώστε να μην υπάρχει υγρασία σε αυτά. Όλα τα παραπάνω μηχανήματα ονομάζονται βοηθητικές μονάδες.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.