Στοιχεία του ατμοηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ‘Καρδιάς’

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Στοιχεία του ατμοηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ‘Καρδιάς’

Σιδηρόπουλος, Ιωάννης

Σε αυτήν την πτυχιακή θα παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η κύρια και βοηθητική διεγέρτρια, ως στόχος παραγωγής υψηλής τάσης στον κύριο εναλλακτήρα. Θα παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο χειροκίνητος έλεγχος της τάσης του κύριου εναλλακτήρα, καθώς και η αυτόματη ρύθμιση της τάσης του. Επίσης ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η μεταγωγή χειροκίνητης σε αυτόματη και αντιστρόφως. Καθώς και οι βασικές διατάξεις της συσκευής αυτομάτου ελέγχου της τάσεως του κεντρικού εναλλακτήρα. Τέλος θα παρουσιαστούν και άλλα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την λειτουργία του εναλλακτήρα όπως βασικές ιδιότητες των θυρίστορ, αρχή λειτουργίας μαγνητικών ενισχυτών κ.α.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί
Ηλεκτρική ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.