Δομή και Λειτουργία Υδροηλεκτρικών Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας - Αυτοματισμοί

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Δομή και Λειτουργία Υδροηλεκτρικών Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας - Αυτοματισμοί

Νάσης, Παναγιώτης

Επειδή τα αποθέματα του πετρελαίου συνεχώς ελαττώνονται, θα πρέπει η παραγωγή ενέργειας να δημιουργείται από ανανεώσιμες πηγές και από υδροηλεκτρικές μονάδες. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή της δομής της λειτουργίας και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των υδροηλεκτρικών μονάδων που υπάρχουν σε ορεινές περιοχές, καθώς και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Συγκεκριμένα, αναπτύσσεται η αρχή λειτουργίας των υδροηλεκτρικών μονάδων και γίνεται εκτενή περιγραφή στη δομή των υδροηλεκτρικών μονάδων παραγωγής. Ακόμη, εξετάζονται οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία μιας υδροηλεκτρικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, οι υδροηλεκτρικές μονάδες. εμφανίζουν πολλά πλεονεκτήματα όπως οι μηδενικές εκπομπές ρύπων και οι περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η ικανότητα άμεσης σύνδεσης-απόζευξης στο δίκτυο, η έλλειψη κόστους πρώτης ύλης, το χαμηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας, η αξιοπιστία, η αυτόνομη λειτουργία και η παραγωγή ενέργειας άριστης ποιότητας χωρίς διακυμάνσεις. Όλα τα παραπάνω καθιστούν τις υδροηλεκτρικές μονάδες εξαιρετικά ελκυστικές μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις ορεινές περιοχές που παρουσιάζουν πλούσιο υδατικό δυναμικό.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτοματισμός
Υδροηλεκτρικά έργα
Ηλεκτρική ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.