Ο ρόλος της διοίκησης επιχειρήσεων στην αγορά εργασίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ο ρόλος της διοίκησης επιχειρήσεων στην αγορά εργασίας

Παπανδρέου, Δήμητρα

Τα τελευταία χρόνια μέσα σε ένα εντονότατο ανταγωνιστικό περιβάλλον, με την δημιουργία ενιαίων ζωνών οικονομικής δραστηριότητας και την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και των αγορών, η βιωσιμότητα αποτελεί την πρωταρχική μέριμνα των επιχειρήσεων. Σε ένα τέτοιο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, ειδικά όπως αυτό που βιώνει η χώρα μας με την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, ο κλάδος της Διοίκησης των Επιχειρήσεων καλείται να παίξει πρωταρχικό ρόλο στην επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων αλλά και της Ελληνικής οικονομίας γενικότερα. Ο εντονότατος αυτός ανταγωνισμός που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια είναι αμεσότερος, εντονότερος και δείχνει πλέον ολοένα περισσότερο βασισμένος στις ικανότητες των επιχειρήσεων καθώς και στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που επιδιώκουν να υιοθετούν. Η αγορά εργασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη από την επιχειρηματική δραστηριότητα και κατά επέκταση με την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Λυπηρό παράδειγμα για αυτό αποτελεί η χώρα μας που μαστίζεται από ένα τεράστιο ποσοστό ανεργίας εξαιτίας αυτής ακριβώς της συρρίκνωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με αλλεπάλληλες επιχειρήσεις να κλείνουν ή ακόμα χειρότερα να μεταφέρονται σε γειτονικές χώρες. Συνεπώς, είναι πλέον εύκολα αντιληπτό το γεγονός ότι εφόσον η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται κυρίαρχα από την διεθνοποίηση των αγορών, η επιβίωση και εξέλιξη των επιχειρήσεων εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το πόσο ανταγωνιστικές είναι αλλά και το πόσο ανταγωνιστικές μπορούν να γίνουν μέσα όμως σε ένα ασφυκτικά πιεστικό περιβάλλον όπου ο χρόνος αποτελεί παράγοντα καίριας σημασίας, οι έγκαιρες αποφάσεις καθοριστικές και το ρίσκο για υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών ολοένα και πιο δελεαστικό αλλά και κρίσιμο για την σταθερότητα αλλά και την πιθανή ανάπτυξη και το μέλλον των επιχειρήσεων. Αυτήν ακριβώς την σύνδεση θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε στην παρούσα πτυχιακή μας εργασία. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να παρουσιάσουμε την σχέση που μπορεί να δημιουργηθεί ανάμεσα στον κλάδο και την επιστήμη της Διοίκησης των επιχειρήσεων και την αγορά εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.