Οικονομική κρίση και οικοδομικές επιχερήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οικονομική κρίση και οικοδομικές επιχερήσεις

Μάνος, Χρήστος

Οι διεθνείς εξελίξεις, που διαμορφώθηκαν στο χρηματοοικονομικό σύστημα από το 1929 έως και σήμερα, προκάλεσαν την διεθνοποίηση των αγορών του χρήματος και του κεφαλαίου. Επιπλέον, παρατηρήθηκε μια σχετική αλληλεξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αποτέλεσμα των παραπάνω καταστάσεων είναι η αυξανόμενη κίνηση των κεφαλαίων, όπου σε συνθήκες αβεβαιότητας του εξωτερικού περιβάλλοντος προκαλείται άτακτη φυγή. Αυτό το γεγονός κάνει αισθητή την εμφάνιση των οικονομικών κρίσεων και συνεπώς των μακροοικονομικών ανισορροπιών, με συνδυασμό την αύξηση της ανεργίας, των ελλειμμάτων, του πληθωρισμού, την συρρίκνωση του ΑΕΠ κ.λπ. Σε σημαντικό βαθμό επηρεάστηκαν, επίσης, και οι οικοδομικές επιχειρήσεις. Στόχο έχει η παρούσα εργασία την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και διδαγμάτων για το μέλλον, καθώς εξετάζεται η περίοδος της εντεινόμενης αλληλεξάρτησης των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Η εν λόγω περίοδος συμβαδίζει με το γεγονός της προσπάθειας διεθνοποίησης των αγορών, η οποία δημιουργεί αστάθεια στο σύστημα και προκαλεί οικονομικές κρίσεις. Οι οικονομικές κρίσεις είναι ένα γεγονός συνηθισμένο για την παγκόσμια οικονομία από τα παλαιότερα χρόνια. Παρατηρούμε πως επικρατεί μια διάδοχη κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από περιόδους ευημερίας, στασιμότητας και κρίσεων και το εντεινόμενο εξωτερικό άνοιγμα των εθνικών οικονομιών. Το ξέσπασμα μιας οικονομικής κρίσης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο μεταδίδεται με μεγάλη ταχύτητα διεθνώς.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Οικοδομική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.