Οι ξένες άμεσες επενδύσεις του τουρισμού στην Ελλάδα και την συνεισφορά τους στην ελληνική οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οι ξένες άμεσες επενδύσεις του τουρισμού στην Ελλάδα και την συνεισφορά τους στην ελληνική οικονομία

Αρουντίδης, Νικόλαος

Στην εργασία αναφέρονται στην εισαγωγή κάποια γενικά πράγματα για τις Ξένες Άμεσες Επενδύσεις καθώς και ο σκοπός αυτής της εργασίας. Γίνεται αναφορά στον τουρισμό και συγκεκριμένα στη συμμετοχή του στην οικονομία. Αρχικά παρατίθεται το τουριστικό προϊόν «Ελλάδα». Έπειτα δίνεται ο ορισμός του τουρισμού αλλά και κάποια στοιχεία για την εποχικότητα του τουρισμού στη χώρα, την παγκόσμια τουριστική κίνηση και την επισκεψιμότητα. Επιπροσθέτως, γίνεται η παρουσίαση των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων. Αρχικά δίνεται ο ορισμός αυτών. Έπειτα γίνεται λόγος για τους βασικούς τύπους των ΞΑΕ, καθώς και για τις βασικές μορφές των ΞΑΕ που είναι συγκεκριμένα η θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας, η κοινοπραξία και η μερική εξαγορά. Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για τους παράγοντες επιρροής – προσέλκυσης των ΞΑΕ, που διακρίνονται στους μακροοικονομικούς, μικροοικονομικούς και άλλους θεσμικούς παράγοντες. Τέλος αναφέρονται οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις στην Ελλάδα παραθέτοντας μια σειρά από γραφήματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις, Ξένες
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.