Συστήματα οδήγησης ταινιοδρόμων μεταφοράς λιγνίτη στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. Μετρήσεις και ανάλυση λειτουργίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Συστήματα οδήγησης ταινιοδρόμων μεταφοράς λιγνίτη στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. Μετρήσεις και ανάλυση λειτουργίας

Μητρονίκας, Γεώργιος

Το θέμα της Πτυχιακής είναι η ανάλυση της όλης διαδικασίας λήψης μετρήσεων σε ένα από τα διάφορα υποσυστήματα του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Αγίου Δημητρίου και η εξαγωγή συμπερασμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η λήψη μετρήσεων έγινε σε ηλεκτρικά μεγέθη που αφορούν τους κινητήρες λειτουργίας των ταινιοδρόμων μεταφοράς, διαχείρισης και αποθήκευσης του λιγνίτη. Σκοπός εδώ είναι, να κριθεί εάν το σύστημα αντισταθμίζεται σωστά και επαρκώς από τα ήδη υπάρχοντα αντισταθμιστικά στοιχεία, η συμπεριφορά του συστήματος κατά την διάρκεια μερικών ημερών, εάν υπάρχουν τυχόν ανωμαλίες στην λειτουργία μέσω της παρατήρησης των μετρήσεων και πώς μπορεί να δικαιολογηθεί αυτό. Επίσης, θα δωθεί και μία εξήγηση περιγραφική και εικονική του συστήματος ώστε να αντιληφθεί ο αναγνώστης, πώς είναι διαμορφωμένο το σύστημα, ποιοι είναι οι υποσταθμοί και που βρίσκονται καθώς και οι ταινίες μεταφοράς λιγνίτη. Θα αναφερθεί τι όργανο χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις, πώς είναι ακριβώς και πώς συνδέθηκε, ποιά ήταν η διαδικασία των μετρήσεων, ποιές ημέρες πάρθηκαν και άλλες προσπάθειες για να ληφθούν αυτές αρχικά.

Thesis
NonPeerReviewed

Λιγνίτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.