Έλεγχος ασφάλειας των ευπαθών τμημάτων του ασύρματου δικτυου υπολογιστών του Τεχνολογικου εκπαιδευτικού ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας με την Βοήθεια του ανοιχτού λογισμικού Kali Linux

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Έλεγχος ασφάλειας των ευπαθών τμημάτων του ασύρματου δικτυου υπολογιστών του Τεχνολογικου εκπαιδευτικού ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας με την Βοήθεια του ανοιχτού λογισμικού Kali Linux

Κωστέα, Στεφανία

Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστημα επικοινωνίας δεδομένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνομους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές. Δύο υπολογιστές θεωρούνται διασυνδεδεμένοι όταν μπορούν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες. Σε ένα δίκτυο υπολογιστών, μπορούμε να έχουμε ανταλλαγή δεδομένων, προγραμμάτων, χρήση κοινών βάσεων δεδομένων, αρχείων, αποστολή μηνυμάτων (electronic mail). Επιπλέον, ανεξάρτητα της τεχνολογίας, ένα δίκτυο είναι ένα πανίσχυρο μέσο επικοινωνίας ανθρώπων που βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη. Όμως, για να θεωρείται ένα δίκτυο ασφαλές πρέπει να αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων σε κάθε τμήμα της αρχιτεκτονικής του. Έτσι, κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος ασφάλειας ενός δικτύου. Στόχος του ελέγχου είναι η εύρεση των ευπαθών σημείων του, η ανάλυση και η επεξεργασία τους και η εύρεση λύσεων, έτσι ώστε να διασφαλισθεί το απόρρητο των ευαίσθητων δεδομένων που κινούνται σε αυτό.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασύρματα τοπικά δίκτυα - Ασφάλεια
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.