Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων: μια εξέταση με βάση της μορφές χρηματοδότησης leasing και factoring

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων: μια εξέταση με βάση της μορφές χρηματοδότησης leasing και factoring

Τσουτζίδου, Σοφία

Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη των διάφορων μορφών χρηματοδότησης, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτές εφαρμόζονται σε μια επιχείρηση. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στο Leasing (χρηματοδοτική μίσθωση) και στο factoring (πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων). Έγινε μια προσπάθεια για την περιγραφή αυτών των θεσμών, τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται οι συγκεκριμένες μορφές χρηματοδότησης. Επίσης, αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των παραπάνω πηγών χρηματοδότησης. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της βιβλιογραφικής έρευνας για τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων.

Thesis
NonPeerReviewed

Leasing
Factoring (Finance)
Χρηματοδοτική μίσθωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.