Δημιουργία αντιπροσωπευτικών καμπυλών αρμονικών σε κτίρια του τριτογενούς τομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Δημιουργία αντιπροσωπευτικών καμπυλών αρμονικών σε κτίρια του τριτογενούς τομέα

Παπάζης, Αναστάσιος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία δημιουργήθηκαν αντιπροσωπευτικές καμπύλες αρμονικών σε κτίρια του τριτογενούς τομέα. Συγκεκριμένα, οι μετρήσεις έγιναν στο εννιαόροφο κτίριο του Α.Π.Θ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το μετρητικό όργανο “FLUKE 1760” όπου με την βοήθειά του μας δόθηκαν η τάση, το ρεύμα και οι αρμονικές παραμορφώσεις. Οι ανωτέρω μετρήσεις αφορούν τους μήνες Μάρτιο 2011, Ιούλιο 2011, Αύγουστο 2011, Σεπτέμβριο 2011, Οκτώβριο 2011, Νοέμβριο 2011 και Δεκέμβριο 2011. Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με την συνολική αρμονική παραμόρφωση του ρεύματος, δημιουργώντας κυματομορφές που αφορούν εβδομαδιαία κατανάλωση, ημερήσια κατανάλωση και κατανάλωση σαββατοκύριακων. Παρουσιάζοντας αναλυτικά τις αρμονικές του ρεύματος με καταγραφή της καταναλωτικής συμπεριφοράς σε διαγράμματα προσφέρονται χρήσιμες πληροφορίες για το είδος και την διάρκεια όλων των μετρήσεων που εξετάζονται στην παρούσα εργασία. Γίνεται αναφορά σε ορισμένους βασικούς ορισμούς της THD (Total Harmonic Distortion) και των αρμονικών κυματομορφών, έχοντας ως σκοπό αυτής της πτυχιακής εργασίας, την μελέτη, τον σχολιασμό και την ανάλυση των καταναλωτικών συμπεριφορών βάσει της μηνιαίας χρήσης του ρεύματος προκειμένου να έχουμε μια γενική εικόνα της κατανάλωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.