Η αποδοτικότητα και ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών την περίοδο 2000-2011 με τη χρήση αριθμοδεικτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η αποδοτικότητα και ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών την περίοδο 2000-2011 με τη χρήση αριθμοδεικτών

Δρυ, Αλεξάνδρα
Καραλή, Παρασκευή

Η μελέτη έχει ως αντικείμενο την ανάλυση των επιδόσεων των τεσσάρων συστημικών ελληνικών εμπορικών τραπεζών (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και EFG Eurobank Ergasias) στους τομείς της ρευστότητας, της αποδοτικότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας κατά τη χρονική περίοδο από το 2000 ως και το 2011. Η ανάλυση αυτή θα γίνει με τη χρήση αριθμοδεικτών και θα παρουσιαστεί μέσω πινάκων και γραφημάτων. Θα ασχοληθούμε ειδικότερα με τις εμπορικές τράπεζες. Θα μιλήσουμε για το καθεστώς που διέπει τη λειτουργία τους και θα δούμε ποιές είναι οι συνήθεις τραπεζικές εργασίες, αλλά και πως διαμορφώνονται αυτές υπό την επίδραση της σύγχρονης τεχνολογίας. Ακόμα θα εξετάσουμε τους κινδύνους που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες και θα παρουσιάσουμε τις κυριότερες λογιστικές καταστάσεις που δημοσιεύουν αυτές ετησίως, βάσει των οποίων θα προκύψουν και τα εμπειρικά στοιχεία της μελέτης. Τέλος θα μιλήσουμε συνοπτικά για τις τέσσερις τράπεζες με τις οποίες θα ασχοληθούμε, εκθέτοντας κάποια από τα μεγέθη και τις δραστηριότητες τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Χρηματοοικονομική ανάλυση
Αριθμοδείκτες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.