Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Καρακασίδου, Μιχαέλα

Η παρακάτω πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην εξοικονόμηση ενέργειας και με ποιους τρόπους εποιτυγχάνεται Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται τι είναι η ενέργεια και ποιες είναι οι βασικές πηγές της. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ο διαχωρισμός της ενέργειας σε διάφορες βασικές κατηγορίες και αναφορά στις κυρίαρχες μορφές της. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας που πρέπει να γίνονται στο σπίτι μας, με απλά βήματα από τον άνθρωπο, αλλά και με δαπάνη μερικών χρημάτων. Τέλος, το τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται στην εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια με εγκατάσταση διαφόρων συστημάτων που αξιοποιούν τις βασικές πηγές ενέργειας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ενεργειακό πρόβλημα
Ενέργεια και ενεργειακοί πόροι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.