Έλεγχος θερμοκρασίας φούρνου με ελεγκτή PID

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2014 (EL)
Έλεγχος θερμοκρασίας φούρνου με ελεγκτή PID

Σκουρλής, Ιωάννης

Στο Κεφάλαιο 1 αναλύεται η λειτουργία των ελεγκτών PID και περιγράφεται αναλυτικά η δομή τους. Στο Κεφάλαιο 2, γίνεται λόγος για τη μέτρηση τις έννοιες της θερμοκρασίας και της θερμότητας, των συστημάτων μέτρησης θερμοκρασίας και τις ειδικές συνθήκες στους βιομηχανικούς φούρνους. Στο Κεφάλαιο 3, τέλος, γίνεται παρουσίαση του λογισμικού Simulink, και προσομοίωση μίας διεργασίας ελέγχου θερμοκρασίας, παρατηρώντας την απόκριση του συστήματος σε διάφορες τιμές των δομών P, I και D.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Αυτοματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.