Θεωρητική προσέγγιση και σύγκριση μεταξύ των ΔΛΠ και των ΕΛΠ και το πως απεικονίζονται αυτές οι διαφορές και οι ομοιότητες στην πράξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Θεωρητική προσέγγιση και σύγκριση μεταξύ των ΔΛΠ και των ΕΛΠ και το πως απεικονίζονται αυτές οι διαφορές και οι ομοιότητες στην πράξη

Γιοβάρθης, Κωνσταντίνος
Πήχα, Κατερίνα

Το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο χαρακτηρίζεται από πολλούς ως απαρχαιωμένο και ανίκανο να καλύπτει πλέον τις ανάγκες πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού. Η καθιέρωση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξασφαλίζει την απαιτούμενη διαφάνεια που χρειάζονται οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων ανά τον κόσμο. Η πληρότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τους αναλυτές εισηγμένων εταιριών, προκειμένου να προχωρήσουν σε συγκριτικές οικονομικές εκτιμήσεις, αλλά και για τους επενδυτές οι οποίοι παρέχουν τα κεφάλαια τους για την ανάπτυξη των εταιριών. Συνεπώς, καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη ενιαίων λογιστικών προτύπων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο που θα προσδώσει μεγαλύτερη συνοχή στις λογιστικές καταστάσεις, καθώς η σύνταξη τους θα στηρίζεται σ' ένα ενιαίο πλαίσιο προτύπων και διαδικασιών, μεταξύ των οποίων θα υπάρχει μια λογική συνέχεια και συνέπεια και θα αποφεύγονται οι αντιφάσεις και αντιθέσεις. Στην εργασία μας αυτή θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε φώς και να αναλύσουμε όσο το δυνατό πληρέστερα τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Στην συνέχεια θα δώσουμε μία εικόνα για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και την εφαρμογή τους ανά τον κόσμο. Τέλος θα καταλήξουμε την εργασία μας αυτή κάνοντας μία ουσιαστική σύγκριση των ΕΛΠ και των ΔΛΠ τόσο στην θεωρητική τους βάση όσο και στην πραγματική εφαρμογή τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο
Διεθνή λογιστικά πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.