Μελέτη της τεχνολογίας ADSL και ADSL 2 στα δίκτυα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μελέτη της τεχνολογίας ADSL και ADSL 2 στα δίκτυα

Χατζηανδρέας, Ιωάννης

To αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της αρχιτεκτονικής των Δικτύων Νέας Γενιάς (NGN) με εστίαση στις Λειτουργίες Τελικού Χρήστη και ειδικότερα στα δίκτυα πρόσβασης ADSL.Αναλύονται οι λειτουργίες τελικού χρήστη με ειδικότερη αναφορά στα δίκτυα που αποτελούν τον κορμό πάνω στον οποίο στηρίζεται η υλοποίηση της πρόσβασης των δικτύων νέας γενιάς. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται οι τεχνολογίες πρόσβασης ADSL και ADSL2 με χρήση ενσύρματης τεχνολογίας δικτύωσης LAN (Ethernet) καθώς και ασύρματης WLAN (ΙΕΕΕ 802.11, IEEE 802.11e).Σκοπός δεν είναι η σε βάθος τεχνολογική ανάλυση του ADSL, αλλά η σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση κάλυψη και από όσο το δυνατόν περισσότερες οπτικές γωνίες αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με τα δίκτυα ADSL. Τα δίκτυα ΑDSL κυριαρχούν στο τομέα της παροχής υπηρεσιών πρόσβασης. Στο γεγονός αυτό συνέβαλαν τα πλεονεκτικά τεχνοοικονομικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας αυτής.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδίκτυο (Internet)
Ψηφιακή τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.