Οι εφαρμογές του διαδικτύου στη διδασκαλία και τη μάθηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οι εφαρμογές του διαδικτύου στη διδασκαλία και τη μάθηση

Μπατίκας, Ιωάννης

Μέχρι πρόσφατα, η έμφαση στον τομέα της εκπαίδευσης αφορούσε τη μάθηση για τους υπολογιστές και όχι για το πώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν εργαλείο για το σχεδιασμό νέων μαθησιακών εμπειριών, ενώ υπάρχουν πολλά παραδείγματα της χρήσης των διαφόρων τεχνολογιών πληροφοριών (ραδιόφωνο, ήχος, βίντεο, τηλεόραση και υπολογιστής) για μαθητές εξ αποστάσεως. Με τις αυξανόμενες δυνατότητες που προκύπτουν από τη χρήση των υπολογιστών ως εργαλεία επικοινωνίας, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσουν να αναθεωρηθούν και να προωθηθούν οι τρέχουσες προοπτικές για τη μάθηση και τη διδασκαλία, τη διαχείριση και τη δημιουργία της γνώσης. Οι διαδικτυακοί πόροι και τα εργαλεία αποτελούν τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας που εφαρμόζονται στη διδασκαλία και τη μάθηση. Αυτά τα εργαλεία και οι πόροι προορίζονται για την παροχή και ευέλικτη διανομή του εκπαιδευτικού υλικού, για να παρέχουν καθοδήγηση και διευκόλυνση στον μαθητή και να υποστηρίζουν τις κοινότητες των εκπαιδευομένων.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδίκτυο στην εκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.