Χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιριών της κινητής τηλεφωνίας της Ελλάδος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιριών της κινητής τηλεφωνίας της Ελλάδος

Θωμόπουλος, Θεόδωρος

Οι τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελούν έναν ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο κλάδο, καθώς μέσω των διαφόρων εφαρμογών τους ενισχύουν τη κάθε είδους επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη. Έχει διαπιστωθεί ότι οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν σημαντικό τομέα των σύγχρονων οικονομιών, ο οποίος συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας, στην αύξηση της παραγωγικότητας και την δημιουργία θέσεων εργασίας. Στην προσπάθεια της απαιτούμενης χρηματοοικονομικής ανάλυσης για την εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας επιλέχθηκαν προς έρευνα οι τρείς μεγάλες εταιρίες στην χώρα μας Cosmote, Vodafone, Wind, οι οποίες τηρούν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Αναφέρονται ορισμένα ιστορικά στοιχεία για το πώς εξελίχθηκε η κινητή τηλεφωνία γενικότερα από την εμφάνιση της και ποια πορεία είχε στην Ελληνική οικονομία. Αναλύουμε τα βασικά χαρακτηριστικά των Ελληνικών Ανωνύμων Εταιριών ενώ στο τρίτο προοράμε στην χρηματοοικονομική ανάλυση των Α.Ε. στην χώρα μας . Δίνουμε τα βασικά χαρακτηριστικά μία χρηματοοικονομικής ανάλυσης και πώς αυτές χρησιμοποιούνται από τους εκάστοτε αναλυτές. Αναλύουμε την έννοια και την λειτουργία των αριθμοδεικτών στην χρηματοοικονομική ανάλυση μίας επιχείρησης. Κάνουμε μία ανασκόπηση για την αγορά των τηλεπικοινωνιών στην χώρα μας δίνοντας κάποια αριθμητικά στοιχεία και παραθέτοντας κάποιες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν για τον κλάδο αυτό.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας
Διεθνής χρηματοοικονομική
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.