Βιομηχανική εγκατάσταση ψυγείων συντήρησης φρούτων στο συνεταιρισμό (ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Βιομηχανική εγκατάσταση ψυγείων συντήρησης φρούτων στο συνεταιρισμό (ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ)

Καραδιάκος, Ιωάννης

Η αναγραφόμενη εργασία που ακολουθεί δομήθηκε από πέντε επιμέρους κεφάλαια τα οποία αφού μελετήθηκαν με προσοχή μας ανέδειξαν τα παρακάτω στοιχεία. Την πορεία του συνεταιρισμού διαχρονικά από τις επιμέρους ανάγκες ίδρυσής του έως τις δυναμικές που αναπτύσσονται έως σήμερα. Αποτυπώθηκαν οι δομές, η γεωμετρία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όπως λειτουργούν σήμερα και αναφέρθηκαν - προτάθηκαν οι αλλαγές που βελτιώνουν την υπάρχουσα ηλεκτρολογική κατάσταση. Για να είναι αξιόπιστη η υπό διερεύνηση μελέτη τη διαχωρίσαμε σε τρία επιμέρους μέρη: την βελτιστοποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης λόγω του φωτισμού, την εύρυθμη λειτουργία των ηλεκτροκινητήρων – συμπιεστών και τη μείωση της άεργου ισχύος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με την αντιστάθμιση.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανία τροφίμων και το εμπόριο - Ελλάδα
Συνεταιρισμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.