Κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα και την Ευρώπη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Κόκορη, Χρυσούλα

Η εργασία στοχεύει να αναδείξει την έννοια και το ρόλο της κοινωνικής οικονομίας στην κοινωνική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Η κοινωνική επιχείρηση που ορίζεται ως η επιχειρηματική δραστηριότητα βασισμένη σε κοινωνικούς σκοπούς, αποτελεί το βασικό εργαλείο της κοινωνικής οικονομίας. Αποτελεί σημαντικό μέσο επίλυσης πολλών κοινωνικών προβλημάτων, όπως η ανεργία, ο εργασιακός αποκλεισμός ευπαθών και μη ομάδων και συνεισφέρει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Η ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι αρκετά περιορισμένη, αλλά υποβοηθούμενες από τις εξελίξεις στο νομοθετικό πλαίσιο αναδεικνύονται ευκαιρίες και προοπτικές για την προώθησή τους.Βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα είναι επιβεβλημένη για την βελτίωση του κοινωνικό-οικονομικού τοπίου της χώρας. Η κοινωνική οικονομία ως τρίτος τομέας και οικονομικός χώρος ανάμεσα στο κράτος και στην αγορά, αναγνωρίζεται σήμερα ως το πιο ελπιδοφόρο κομμάτι της οικονομίας για την ενίσχυση της απασχόλησης και της τοπικής ανάπτυξης.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.