Ανάπτυξη και αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανάπτυξη και αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών

Ασημάκος, Παναγιώτης
Καλαθάς, Ιωάννης

Η αξιολόγηση επενδύσεων είναι µια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία η οποία από τη φύση της εμπεριέχει σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας και ρίσκου. Η αξιολόγηση µίας επένδυσης συνολικά βασίζεται στη βαθιά κατανόηση της εταιρίας και του περιβάλλοντός της (αγορά) καθώς και σε θέματα στρατηγικής που η επιχείρηση, µε υποκειμενικό τρόπο, θέτει. Αυτό είναι και το θέμα το οποίο θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε στην μας εργασία την αξιολόγηση και την ανάπτυξη των επενδύσεων στην χώρα μας. Θα προσπαθήσουμε μέσα από την ανάλυση μας αυτή να ρίξουμε φως και να δούμε τις προοπτικές των επενδύσεων στην χώρα μας, το πώς αυτές μπορούν να αναπτυχθούν και φυσικά το μέλλον τους . Τέλος θα οδηγηθούμε σε κάποια συμπεράσματα – προτάσεις που θα προκύψουν από την μελέτη μας αυτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.