Ανάλυση Α.Ε.: συγχώνευση εταιρειών

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2014 (EL)
Ανάλυση Α.Ε.: συγχώνευση εταιρειών

Δημακοπούλου, Γλυκερία

Στην εργασία αναλύεται η φυσική και εταιρική υπόσταση μιας Ανώνυμης Εταιρείας, η λειτουργιά της καθώς και η διαδικασία της συγχώνευσης μεταξύ μιας Ανώνυμης Εταιρείας και άλλων εταιρειών. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση και η ολοκληρωμένη προσέγγιση των ανωτέρω θεμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Εταιρείες - Μετατροπή και συγχώνευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.