Γενικά χαρακτηριστικά Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Γενικά χαρακτηριστικά Α.Ε.

Μητρομελέτης, Άγγελος
Μωραΐτης, Αθανάσιος

Με τη συγκεκριμένη πτυχιακή επιχειρείται να παρουσιαστεί συνοπτικά το ισχύον καθεστώς για τις ανώνυμες εταιρίες. Η διάρθρωση της εργασίας αποτελείται από τέσσερις άξονες οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τα εξής: Τον πρώτο άξονα ο οποίος ασχολείται με το εισαγωγικό σκέλος των εταιριών. Αναλύονται θέματα όπως η έννοια αυτής γενικότερα, ο εταιρικός τύπος και η επιλογή του κ.α.. Η εισαγωγή αυτή κρίθηκε σκόπιμη για να γίνει ευκολότερα κατανοητό το θεωρητικό σκέλος των προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών έτσι ώστε ο εν δυνάμει αναγνώστης να κατανοήσει καλύτερα τα επί μέρους στοιχεία μιας εταιρίας. Εστιάζεται στην μορφή της κεφαλαιουχικής εταιρίας που μας ενδιαφέρει, δηλαδή την ανώνυμη εταιρία. Τα θέματα τα οποία αναλύονται είναι η έννοια της ανώνυμης εταιρίας, τα χαρακτηριστικά της, τα πλεονεκτήματά της, η λειτουργία/διοίκηση κ.α Το τρίτο κεφάλαιο αφορά εξ ολοκλήρου το θεωρητικό σκέλος της ίδρυσης, λειτουργίας, λύσης και εκκαθάρισης μιας ανώνυμης εταιρίας, ενώ το τέταρτο εστιάζεται σε επί μέρους φορολογικά θέματα της ΑΕ όπως η φορολογία καθαρών κερδών της ΑΕ, ο υπολογισμός του φόρου στα καθαρά κέρδη και η δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΑΕ.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.