Η ηλεκτρονική τραπεζική (internet banking) στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η ηλεκτρονική τραπεζική (internet banking) στην Ελλάδα

Σάκογλου, Σταύρος

Η εργασία στοχεύει στην ενημέρωση των αναγνωστών της όσον αφορά την Ηλεκτρονική Τραπεζική και συγκεκριμένα του Internet Banking στην Ελλάδα. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ορισμοί σχετικά με την ηλεκτρονική τραπεζική και όσα αυτή περιλαμβάνει. Ακολουθούν στο επόμενο κεφάλαιο τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα για τους χρήστες της υπηρεσίας είτε είναι πελάτες είτε είναι τράπεζες. Καταγράφεται η μορφή των υπηρεσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας στους χρήστες. Στη συνέχεια, περιγράφεται το ζήτημα της ασφάλειας στις συναλλαγές μέσω e-banking και πιο συγκεκριμένα , αναλυτική περιγραφή των απειλών και των κινδύνων , που είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν οι χρήστες αλλά και των μεθόδων αντιμετώπισης που χρησιμοποιούνται για την προστασία και την εξασφάλιση των χρηστών. Επιχειρείται η ανάλυση της ηλεκτρονικής τραπεζικής σε σύγκριση με την ελληνική πραγματικότητα την εισροή, την εδραίωση και την απήχηση που καταλαμβάνει το e-banking στην Ελλάδα. Γίνεται μια προσπάθεια για να περιγραφεί το ποιες είναι οι θέσεις των αρμόδιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μέσα από περιγραφικά στοιχεία. Τέλος αναφέρεται το νομικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής τραπεζικής καθώς και όλες οι διατάξεις που διέπουν το συγκεκριμένο πλαίσιο

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική τραπεζική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.