Λατομείο μαρμάρου και επεξεργασία Ιωάννη Τυμπανίδη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Λατομείο μαρμάρου και επεξεργασία Ιωάννη Τυμπανίδη

Νικολαΐδης, Στέφανος

Στην εργασία αυτή θα εξεταστεί την εξόρυξη του μαρμάρου και την επεξεργασία του. αλλά τι είναι το μάρμαρο; Γεωλογικά – πετρολογικά «Μάρμαρο» είναι το πέτρωμα που έχει προέλθει από την αποκρυστάλλωση του ασβεστόλιθου. Στον ασβεστόλιθο οι κόκκοι του ασβεστίτη είναι πολύ μικροί, αόρατοι ακόμα και στο μικροσκόπιο. Όταν όμως ο ασβεστόλιθος βρεθεί σε βαθύτερα μέρη του φλοιού της γης όπου επικρατούν υψηλότερες πιέσεις και θερμοκρασίες από τις συνηθισμένες, υφίσταται τη λεγόμενη «μεταμόρφωση» δηλαδή μεταμορφώνεται σε ένα πέτρωμα με κύριο συστατικό πάλι τον ασβεστίτη, με διαφορετική όμως κοκομετρική σύσταση (ιστός). Οι αρχικοί αόρατοι κόκκοι του ασβεστίτη μέσω της διαδικασίας της ανακρυστάλλωσης, συνενώνονται προς μεγαλύτερους κόκκους, που γίνονται ορατοί ακόμα και με το γυμνό μάτι. Αυτό το πέτρωμα με τον αλλαγμένο ιστό του ασβεστίτη είναι το μάρμαρο. Το λατομείο μαρμάρου του Ιωάννη Τυμπανίδη λειτουργεί από το 1977 στην Όρμα Αριδαίας. Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του σκοπός της επιχείρησης ήταν η εξόρυξη ογκομαρμάρων και η μεταπώλησή τους ως είχαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Λατομεία
Μάρμαρο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.