Περιβάλλον και Οικονομία : μια προσέγγιση μέσω της βιώσιμης αναπτύξεως

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Περιβάλλον και Οικονομία : μια προσέγγιση μέσω της βιώσιμης αναπτύξεως

Μαυρογενάκης, Εμμανουήλ

Η οικονομία και το περιβάλλον κατά την γιγαντοποίηση της ανάπτυξης αποτελείται από δυο ανεξάρτητες και ξένες μεταξύ τους παραμέτρους. Η προτεραιότητα ως γνωστόν, δινόταν στην οικονομική ανάπτυξη, πράγμα που οδήγησε στην μονομερή και συστηματική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, με το μικρότερο δυνατό κόστος και βεβαίως χωρίς ενδιαφέρον για τις συνέπειες αυτής της τακτικής. Συνέπειες γνωστές λόγω της δημιουργίας του πεπερασμένου των φυσικών πόρων και συγχρόνως της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής. Απάντηση επί της ανωτέρας καταστροφικής ακολουθίας στο βωμό της μεγιστοποίησης των κερδών και ενισχύσεως της παραγωγικής μηχανής, (υπό την υποταγή του ατόμου στις ψευδείς ανάγκες του καταναλωτισμού) έρχεται να δώσει η παραδοχή της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Μια παραδοχή, με την οποία, προτείνεται ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο, η προσπάθεια για κάλυψη των σημερινών αναγκών δεν υπονομεύει την αντίστοιχη προσπάθεια των μελλοντικών γενεών. Ένα μοντέλο διασφάλισης των οικολογικών παραμέτρων, συσχέτισης και εξισορρόπησης περιβάλλοντος – οικονομίας και κοινωνίας καθώς επίσης και διαμόρφωσης της κοινωνικοπολιτικής αντίληψης

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.