Διαχείριση γνώσης, καινοτομία και απόδοση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διαχείριση γνώσης, καινοτομία και απόδοση

Σουάνης, Κωνσταντίνος
Φιλιππίδης, Μαυρίκιος
Μπαλαμπάνης, Τριαντάφυλλος

Η διαχείριση γνώσης είναι ένας νέος κλάδος της διοικητικής επιστήμης που αφορά τη συστηματική και τη συλλογική δημιουργία, τη διάχυση και τη χρήση της επιχειρησιακής γνώσης, με σκοπό τη ριζική βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας, τη βελτίωση της επιχειρησιακής ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της καινοτομίας. Στην εργασία αυτή αναπτύσσονται οι θεωρίες και οι απόψεις της διαχείρισης γνώσης που έχουν διατυπωθεί σε άλλες έρευνες, επιστημονικά άρθρα και βιβλία. Παρέχονται επίσης εμπειρικά αποτελέσματα από 100 επιχειρήσεις από 20 υπαλλήλους και άνω, οι επιχειρήσεις αυτές βρίσκονται στους νομούς της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, για να υποστηριχθεί η άποψη ότι οι επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει την ικανότητα να διαχειρίζονται τη γνώση μπορούν να οδηγηθούν στην καινοτομία και στην καλύτερη απόδοση.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση γνώσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.