Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων φράγματος στο ρέμα Πραμόριτσα Βυθού Ν. Κοζάνης

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2004 (EL)
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων φράγματος στο ρέμα Πραμόριτσα Βυθού Ν. Κοζάνης

Μαγιάννης, Κωνσταντίνος
Μεράκου, Δωροθέα

Η γρήγορη τεχνολογική ανάπτυξη συνοδεύτηκε με μεγάλες απαιτήσεις σε νερό για ύδρευση, άρδευση, παραγωγή ενέργειας, βιομηχανική χρήση ή και συνδυασμούς αυτών. Όπως κάθε τεχνικό έργο, έτσι και το φράγμα, αποτελεί μια παρέμβαση στο περιβάλλον, τόσο στο φυσικό όσο και στο κοινωνικό και πολιτιστικό. Η παρέμβαση αυτή λαμβάνει χώρα και κατά την φάση της κατασκευής αλλά και της λειτουργίας του. Το φράγμα του ποταμού Πραμόριτσας βρίσκεται στο κοινοτικό διαμέρισμα Βυθού, της διευρυμένης κοινότητας Πενταλόφου, στο Νομό Κοζάνης και είναι σχεδιασμένο ως έργο πολλαπλού σκοπού. Καλύπτει τις ανάγκες ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής του Βοΐου, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και περιβαλλοντικές ανάγκες για την διατήρηση συνεχούς παροχής στην κοίτη του ποταμού. Πρόκειται για ένα μικρό υδροηλεκτρικό έργο και δεν αναμένεται να προκαλέσει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Αντίθετα θα συμβάλει στην αισθητική αναβάθμιση του τοπίου και θα συνδεθεί με πολλές άλλες αναπτυξιακές δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής.

Thesis
NonPeerReviewed

Υδάτινοι πόροι - Διαχείριση
Περιβάλλον, Προστασία του

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.