Ανάλυση στρατηγικής και λογιστική ανάλυση τής T.R.T. A.E.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανάλυση στρατηγικής και λογιστική ανάλυση τής T.R.T. A.E.

Παλιαρούτη, Ελένη
Δεληκούρα, Συράγω

Στην εργασία, θα ασχοληθούμε με την ανάλυση ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσεως του θεσσαλικού καναλιού T.R.T Α.Ε.. Αρχικά, μετά από μια μικρή παρουσίαση της ιστορίας και της λειτουργίας του καναλιού, αναφέρουμε γενικά τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για την σωστή ανάλυση ισολογισμών σε κάθε λογιστικά και κοστολογικά οργανωμένη επιχείρηση. Στη συνέχεια περιγράφουμε την χρήση των δεικτών αυτών στην δική μας επιχείρηση καταλήγοντας στην σύνταξη του ισολογισμού της. Γίνεται αναφορά στην σκοπιμότητα και αναγκαιότητα του ισολογισμού όπως επίσης και την πρακτική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης. Πιο αναλυτικά, έχοντας πραγματικά στοιχεία στα χέρια μας, θα δούμε πως η επιχείρηση αυτή καταφέρνει και επιβιώνει και το πόσο ενημερωμένος πρέπει να είναι ο λογιστής-οικονομολόγος-κοστολόγος αυτής. Για το λόγο αυτό θα παρουσιάσουμε πρακτικά τη χρησιμότητα των δεικτών με πραγματικούς αριθμούς και αληθινούς ισολογισμούς, έχοντας μελετήσει το αποτέλεσμα του κάθε δείκτη ξεχωριστά και βλέποντας τη συνδεσιμότητα του με τους υπόλοιπους έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα έγκυρο και ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια υπάρχουν αναλύσεις για διάφορες περιπτώσεις και διακυμάνσεις των δεικτών και τι σημαίνει αυτό τελικά στην δική μας επιχείρηση T.R.T Α.Ε.. Για παράδειγμα αναλύουμε τι συμβαίνει όταν υπάρχουν μεταβολές στα κεφάλαια, στα πάγια, στη ρευστότητα κλπ. αρχικά γενικά και στη συνέχεια ειδικά. Κάνουμε χρήση των ισολογισμών της επιχείρησης και σύγκριση αυτών από χρονιά σε χρονιά. Λεπτό σημείο για την εμβέλεια του σταθμού αποτελούν τα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά όπου προσφέρουν εκτός των άλλων και καθαρή εικόνα ως προς τους δέκτες. Σαφώς αναφερόμαστε επίσης στις τεχνικές εγκαταστάσεις και το πρόγραμμα της επιχείρησης μας έτσι ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα της λειτουργίας της από την αρχή μέχρι το τέλος. Καταλήγοντας, έχοντας φτάσει σε ένα συμπέρασμα, παρουσιάζουμε κάποιες προτάσεις έτσι ώστε να συνεχιστεί η σωστή λειτουργία του καναλιού επιφέροντας κέρδη και όχι ζημίες και αφήνοντας ευχαριστημένους πελάτες και προμηθευτές.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες - Ισολογισμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.