Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Βιβλίο εσόδων-εξόδων

Μοναστηριώτη, Μαρία

Η εργασία αποπειράται να δώσει μια όσο γίνεται πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα του βιβλίου Εσόδων- Εξόδων. Το πρώτο μέρος στοχεύει στο να εισάγει τον αναγνώστη στην νομοθεσία που διέπει την τήρηση του βιβλίου Εσόδων- Εξόδων. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος πραγματεύεται με μεγάλη επιμέλεια αλλά όσο γίνεται πιο απλά , θέματα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, της νομοθεσίας του Φ.Π.Α και του κώδικα Φορολογίας και Εισοδήματος, που αφορούν το βιβλίο Εσόδων- Εξόδων. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει μια πρακτική εφαρμογή στην οποία, μια ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών τη λιανική πώληση και επισκευή ωρολογίων τηρεί βιβλία Β’ Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Πιστεύω πως στην παρούσα πτυχιακή εργασία έγινε μια επιτυχημένη μελέτη του βιβλίου Εσόδων- Εξόδων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Φορολογία - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.