Πρόληψη και καταπολέμηση μιάς οικονομικής απάτης = Prevention and fight against an economic fraud office”

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Πρόληψη και καταπολέμηση μιάς οικονομικής απάτης = Prevention and fight against an economic fraud office”

Μπαϊρακτάρης, Ηλίας

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να μας μυήσει στον κόσμο του οικονομικού εγκλήματος. Να οριστεί η εννοιολογία του οικονομικού εγκλήματος, να γίνουν γνωστά τα είδη της οικονομικής απάτης καθώς επίσης και οι παράγοντες που συμβάλλουν στην δημιουργία τους. Η εργασία, μας πληροφορεί για τα χαρακτηριστικά της οικονομικής απάτης που συνοψίζονται στο λεγόμενο «τρίγωνο της απάτης». Επιπρόσθετα, δίνεται έμφαση στη διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου, την διεξαγωγή και τον τρόπο διεξαγωγής αυτής από τα αρμόδια στελέχη και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Αναλύονται οι προϋποθέσεις και οι όροι για την αποτελεσματική εφαρμογή του στις επιχειρήσεις, συμπεράσματα και διάφορες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς, με σκοπό την βέλτιστη εφαρμογή του προς όφελος της εκάστοτε επιχείρησης. Επίσης, αναφέρονται οι επιλογές για τον τρόπο διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου που είναι διαθέσιμες στις επιχειρήσεις. Εξετάζονται σκάνδαλα μεγάλων εταιριών που συγκλόνισαν τον επιχειρηματικό κόσμο, με χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτά των Enron, Wordcom κ.α. Επιγραμματικά, παραθέτονται συμπεράσματα και στοχασμοί που αναπηδούν από την εργασία αυτή, για την καλύτερη επεξήγηση του περιεχομένου της. Συμπεράσματα που μας δείχνουν τους τρόπους και τα μέσα για την αποτελεσματική καταπολέμηση

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομικό έγκλημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.