Διαχείριση-ανακύκλωση απορριμμάτων με έμφαση στα μεταλλικά απορρίμματα : η εταιρία TRIASeco A.E.B.E.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Διαχείριση-ανακύκλωση απορριμμάτων με έμφαση στα μεταλλικά απορρίμματα : η εταιρία TRIASeco A.E.B.E.

Τούσκα, Αικατερίνη

H σημερινή κατάσταση είναι απόρροια μιας περιόδου που χαρακτηριζόταν από: - Απρογραμμάτιστη διόγκωση των αστικών κέντρων χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό. - Την έλλειψη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής που θα κατέληγε και στον καθορισμό χρήσεων γης. - Την έλλειψη επαρκούς νομοθεσίας και μη εφαρμογής της υπάρχουσας για την προστασία του περιβάλλοντος γενικά και την διαχείριση των απορριμμάτων ειδικότερα. - Την έλλειψη επαρκών οικονομικών πόρων. - Την υποτίμηση του προβλήματος των απορριμμάτων και των συνεπειών τους. Πολλά από τα παραπάνω προβλήματα παραμένουν με κυριότερο, ότι δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί μια σαφής κυβερνητική πολιτική που να θέτει συγκεκριμένους στόχους, να τους προγραμματίζει χρονικά και οικονομικά και να τους τεκμηριώνει και στηρίζει με μια σύγχρονη νομοθεσία.

Thesis
NonPeerReviewed

Μεταλλουργία
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.