Αποτελέσματα της εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος στο λιγνιτικό κέντρο Δυτ. Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Αποτελέσματα της εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος στο λιγνιτικό κέντρο Δυτ. Μακεδονίας

Μακρυνίκα, Αικατερίνη

Από το δεύτερο μισό του προηγούμενου αιώνα έως και σήμερα η τεχνολογία διαγράφει μία αλματώδη πορεία στην Ελλάδα. Αφετηρία όλων των τεχνολογικών επιτευγμάτων, όπως είναι γνωστό, είναι η ενέργεια. Στην Ελλάδα μία από τις κύριες πηγές ενέργειας αποτελεί ο λιγνίτης, του οποίου τα κύρια αποθέματα βρίσκονται στη Δυτική Μακεδονία, και εξορύσσεται από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Ευνόητο είναι ότι η εκμετάλλευση του λιγνίτη προκαλεί σωρεία περιβαλλοντικών προβλημάτων και γενικότερων ζητημάτων. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα θέμα που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σοβαρότητα, καθώς τα αποθέματα ενεργειακών πόρων εξαντλούνται, η ρύπανση και η μόλυνση του περιβάλλοντος μεγαλώνει και η ισορροπία των οικοσυστημάτων απειλείται. Η διεύθυνση του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας εφαρμόζει ένα σχέδιο διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, για να αντιμετωπίσει όλα τα προαναφερθέντα προβλήματα.Στην εργασία αυτή έγινε η προσπάθεια να καταγραφούν τα κυριότερα από τα αναπόφευκτα προβλήματα που επιφέρουν οι δραστηριότητες στο Λιγνιτικό Κέντρο καθώς επίσης και τα μέτρα που λαμβάνονται για την α ντιμετώπιση τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον, Προστασία του
Λιγνίτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.