Υδρογεωλογία περιοχής κεντρικών ορυχείων Πτολεμαΐδας - περιοχή Μαυροπηγής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Υδρογεωλογία περιοχής κεντρικών ορυχείων Πτολεμαΐδας - περιοχή Μαυροπηγής

Αποστολίδης, Χαράλαμπος

Κατά την εκμετάλλευση των λιγνιτικών κοιτασμάτων, με την μέθοδο των υπαίθριων εκμεταλλεύσεων, είναι γνωστό ότι οι υδροφόροι oρίζovτες που αναπτύσσovται στα υπερκείμενα και ενδιάμεσα υδροφόρα στρώματα αποκόπτovται και εκτονώνονται στον χώρο της εκσκαφής. Eπιπλέoν οι υδροφόροι oρίζoντες που αναπτύσσονται στο υπόβαθρο ή στα περιθώρια της λεκάνης είναι πιθανόν να τροφοδοτούν τα χαλαρά ιζήματα ή γεγονός που μπορεί να αποβεί εξαιρετικά επικίνδυνο, να βρίσκονται σε καθεστώς πίεσης και να εισρεύσουν στον χώρο της εκσκαφής μετά από θραύση του πυθμένα ή των πρανών. Η εισροή νερών στον χώρο του ορυχείου δημιουργεί προβλήματα ευστάθειας των πρανών και δυσχεραίνει τις εργασίες εκμετάλλευσης όπως, η λειτουργικότητα των μηχανημάτων, η απόδοση του εξοπλισμού, οι συνθήκες εργασίας των εργαζoμένων κλπ και μπορεί τέλος να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του έργου. Συνεπώς η ανάγκη προστασίας του ορυχείου από τα υπόγεια, αλλά και τα επιφανειακά νερά είναι περισσότερο από επιβεβλημένη.

Thesis
NonPeerReviewed

Υδρογεωλογία
Ορυχεία και ορυκτά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.