Θέρμανση χώρων με μαζούτ, πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Συγκριτική μελέτη ποσοστού ρύπων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Θέρμανση χώρων με μαζούτ, πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Συγκριτική μελέτη ποσοστού ρύπων

Κατσιγιάννης, Βασίλειος

Περιβάλλον είναι το σύνολο των φυσικών , χημικών και βιολογικών συνθηκών μέσα στις οποίες ζει και αναπτύσσεται ένας οργανισμός, είναι ο χώρος στον οποίο υπάρχει και λειτουργεί αυτός. Ουσιαστικά το περιβάλλον ενός οργανισμού είναι η γειτονιά του, οτιδήποτε τον περιβάλλει. Στον μικρόκοσμο σε έναν μονοκύτταρο οργανισμό για παράδειγμα όπως η αμοιβάδα ή το βακτήριο το περιβάλλον για παράδειγμα του πυρήνα ενός κυττάρου είναι το κυτταρόπλασμα, η κυτταρική μεμβράνη κ.τ.λ. Στον μακρόκοσμο το περιβάλλον ενός πλανήτη είναι οι πλανήτες, ο αστέρας και τα υπόλοιπα ουράνια σώματα του ηλιακού του συστήματος και κατ’επέκταση τα γειτονικά πλανητικά συστήματα κ.ο.κ.

Thesis
NonPeerReviewed

Θέρμανση και κλιματισμός
Καύσιμα
Αέρας - Μόλυνση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.